20
09.2564
20
09.2564
20
09.2564
20
09.2564
Image Icon

26

Image Icon

0

วันที่ 21 ม.ค. 63 ศปก.กนอ. เข้าร่วมการอบรม CSR-DIW รวมทั้งนำเสนอการใช้งานรถ Eco Ranger ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

วันที่ 21 ม.ค. 63 ศปก.กนอ. เข้าร่วมการอบรม CSR-DIW รวมทั้งนำเสนอการใช้งานรถ Eco Ranger ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

Icon
[คัดลอก]
คลังภาพที่เกี่ยวข้อง
Icon
20
09.2564
วันที่ 25 มิ.ย. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 2 และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1 ของจังหวัด ประจำปี 2563 ด้านอัคคีภัยและก๊า

วันที่ 25 มิ.ย. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 2 และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1 ของจังหวัด ประจำปี 2563 ด้านอัคคีภัยและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล ณ นิคมฯ บางปู

Image Icon
36
Image Icon
0
TAG :
ข่าวกิจกรรม
Icon
20
09.2564
วันที่ 24 มี.ค. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 2 เข้าร่วมงานประชุมหารือเจ้าหน้าที่และสาธิตการใช้งานรถ Eco Ranger ณ สำนักงานนิคมฯ พิจิตร

วันที่ 24 มี.ค. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 2 เข้าร่วมงานประชุมหารือเจ้าหน้าที่และสาธิตการใช้งานรถ Eco Ranger ณ สำนักงานนิคมฯ พิจิตร

Image Icon
22
Image Icon
0
Icon
20
09.2564
วันที่ 26 ก.พ. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 1 เข้าร่วมโครงการอบรมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดงานวันความปลอดภัยเทศบาลตำบ

วันที่ 26 ก.พ. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 1 เข้าร่วมโครงการอบรมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดงานวันความปลอดภัยเทศบาลตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง

Image Icon
18
Image Icon
0
Banner Border