การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์: 02-253-0561 # 1, 02-257-0876
โทรสาร: 02-257-0877, 02-257-0878
คอลเซ็นเตอร์: 02 2072700
Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Image Icon

อีเมล

warroom1@ieat.mail.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ
Banner Border